کاپیتان تعمیر مدرسه پیانو انگلیس

کاپیتان: تعمیر مدرسه پیانو انگلیس تعمیرکار موزه انگلیس

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی بنزین ۱۷۰۰تومانی با یارانه ۲۵۰ هزار تومانی

عضو کمیسیون انرژی اتاق پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت:«هم اکنون که دوباره بحث زیاد کردن یارانه ها پیش آمده استدلال کاندیداها این است که همه پول را که بابت واقعی

بنزین ۱۷۰۰تومانی با یارانه ۲۵۰ هزار تومانی

بنزین ۱۷۰۰تومانی با یارانه ۲۵۰ هزار تومانی

عبارات مهم : انرژی

عضو کمیسیون انرژی اتاق پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت:«هم اکنون که دوباره بحث زیاد کردن یارانه ها پیش آمده استدلال کاندیداها این است که همه پول را که بابت واقعی شدن قیمت حامل های انرژی ایجاد شده است را به مردم دهند.»

رضا پدیدار، عضو هییت نمایندگان اتاق بازرگانی پایتخت کشور عزیزمان ایران در گفت و گو با خبرآنلاین با اشاره به وعده های اقتصادی بعضی کاندیداها در خصوص زیاد کردن یارانه گفت:« محل تامین پول یارانه ها از محل واقعی شدن قیمت های حامل های انرژی هست. به عبارتی قرار بود که دولت سوپسیدهای انرژی را از بین ببرد و با یک سوم پولی که به دست می آورد به مردم به شکل یارانه دهند.»

بنزین ۱۷۰۰تومانی با یارانه ۲۵۰ هزار تومانی

وی افزود:« قرار بود که یک سوم یارانه نقدی، یک سوم جهت تولید و یک سوم جهت سرمایه گذاری مصرف شود ولی هیچ کدام از این حرف ها انجام نشد.»

پدیدار بیان کرد:« هم اکنون که دوباره بحث زیاد کردن یارانه ها پیش آمده استدلال کاندیداها این است که همه پولی را که بابت واقعی شدن قیمت حامل های انرژی گرفتند را به مردم دهند. این اتفاق به این معناست که بنزین به ۹۰ درصد قیمت فوم خلیج فارس در کشور عرضه شود. درواقع بنزین کشور که در حال حاضر هزار تومان است به هزار و ۷۰۰ تومان می رسد.»

عضو کمیسیون انرژی اتاق پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت:«هم اکنون که دوباره بحث زیاد کردن یارانه ها پیش آمده استدلال کاندیداها این است که همه پول را که بابت واقعی

وی ادامه داد:« شهروندان کشش پذیرش این اتفاق را ندارند به طوری که قیمت تورم در کشور زیاد کردن پیدا می کند و همراه با رکودی که بر اقتصاد حاکم هست، زیاد کردن یارانه ها هیچ مفهوم اقتصادی ندارد. این اتفاق که می خواهند قیمت حامل های انرژی را زیاد کردن دهند، عملی نیست و این پیشنهادات کارشناسی نیست.»

واژه های کلیدی: انرژی | بنزین | یارانه | اقتصادی | بازرگانی | یارانه نقدی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs