کاپیتان تعمیر مدرسه پیانو انگلیس

کاپیتان: تعمیر مدرسه پیانو انگلیس تعمیرکار موزه انگلیس

گت بلاگز اخبار حوادث احضار مدیر، 39 سال بعد از اتفاق مرگبار بیمارستان سینا

مدیر وقت بیمارستان سینای پایتخت کشور عزیزمان ایران در ارتباط با شکایت چهارخانواده بازمانده اتفاق ریزش مرگبار ساختمان این بیمارستان در دادسرا حاضر و مورد تحقیقات

احضار مدیر، 39 سال بعد از اتفاق مرگبار بیمارستان سینا

احضار مدیر، 39 سال بعد از اتفاق مرگبار بیمارستان سینا

عبارات مهم : ایران

مدیر وقت بیمارستان سینای پایتخت کشور عزیزمان ایران در ارتباط با شکایت چهارخانواده بازمانده اتفاق ریزش مرگبار ساختمان این بیمارستان در دادسرا حاضر و مورد تحقیقات قرار گرفت.

به گزارش جام جم، روزهای نهایی فروردین و اوایل اردیبهشت امسال، چهار خانواده با حضور در شعبه ششم بازپرسی دادسرای جنایی پایتخت کشور عزیزمان ایران خواستار پیگیری به پرونده فوت پدر و مادر خود بعد از 39 سال شدند.

احضار مدیر، 39 سال بعد از اتفاق مرگبار بیمارستان سینا

تحقیقات از آنها نشان داد که قربانیان 39 سال پیش جهت عمل جراحی و ادامه درمان در بیمارستان سینای پایتخت کشور عزیزمان ایران خوابیدن بودند که 4 مرداد سال 57 بخش جراحی داخلی بیمارستان فروریخت و منجر به فوت تعدادی از بیماران شد. این اتفاق به علت گودبرداری غیراصولی ساختمان در حال احداث کنار بیمارستان رخ داده بود. بعد از این شکایت و در جریان تحقیقات معلوم شد مردی در آن وقت مدیر بیمارستان بوده که قرار شد اگر او در قید حیات هست، جهت تحقیقات به دادسرای جنایی پایتخت کشور عزیزمان ایران حاضر شود. آخر ماموران با انجام تحقیقات، این مرد را که اکنون 84 ساله است و در خارج از پایتخت کشور عزیزمان ایران زندگی می کند، شناسایی کردند و با هماهنگی قضایی مدیر بیمارستان وقت سینا جهت ادامه تحقیقات احضار شد.

مرد سالخورده، چند روز پیش جهت تحقیقات راجع به فوت این چهار بیمار در شعبه ششم دادسرای جنایی پایتخت کشور عزیزمان ایران حاضر شد.

مدیر وقت بیمارستان سینای پایتخت کشور عزیزمان ایران در ارتباط با شکایت چهارخانواده بازمانده اتفاق ریزش مرگبار ساختمان این بیمارستان در دادسرا حاضر و مورد تحقیقات

او به قاضی پرونده گفت: من در زمانی که اتفاق رخ داد، مدیر داخلی بیمارستان سینا بودم. آن موقع کنار بخش جراحی بیمارستان، دانشکده علوم پزشکی درحال گودبرداری و احداث ساختمان جدیدی جهت بیمارستان بود که باعث وقوع این اتفاق شد. همان موقع پیمانکار بازداشت شد. من هم زیاد پیگیر نبودم که بفهمم ماجرای این پرونده به کجا می انجامد.

مرد سالخورده ادامه داد: من تا سال 62 در آن بیمارستان بودم و بعد از آن هم بازنشسته شدم و به شهر دیگری رفتم و دیگر خبر نداشتم در ارتباط با پرونده آن اتفاق چه اقدام هایی صورت گرفته است.

با توجه به گفته های این مرد، قرار است با شرکت علوم پزشکی نیز مکاتبه ای صورت گیرد که مشخص شود 39 سال پیش که اتفاق ریزش مرگبار در بیمارستان رخ داده، چه کارها قضایی صورت گرفته بود.

احضار مدیر، 39 سال بعد از اتفاق مرگبار بیمارستان سینا

واژه های کلیدی: ایران | پرونده | تحقیقات | بیمارستان | بیمارستان | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs